Tag Archives: tôm bố mẹ

Tôm giống thẻ

Công ty TNHH GIỐNG THỦY SẢN CP POST là một trong những đơn vị sản xuất giống tôm thẻ chân trắng (Lipopenaeus Vannamei) đạt chất lượng cao hàng đầu trong cả nước. TÔM THẺ GIỐNG CP POST được sản xuất theo qui trình sinh học với nguồn thức ăn và chế phẩm vi sinh tốt […]

Kỷ thuật nuôi tôm bố mẹ thẻ chân trắng

Chế độ chăm sóc tôm bố mẹ được chú trọng thực hiện kỹ càng. Sau khi rời cảng hàng không Tân Sơn Nhất , tôm bố mẹ được đưa về trại sản xuất, nơi tôm bố mẹ được cho ăn một chế độ rất đặc biệt. Cho tôm ăn bằng thức ăn tươi sống chất […]