Category Archives: Sản phẩm

Tôm giống thẻ

Công ty TNHH GIỐNG THỦY SẢN CP POST là một trong những đơn vị sản xuất giống tôm thẻ chân trắng (Lipopenaeus Vannamei) đạt chất lượng cao hàng đầu trong cả nước. TÔM THẺ GIỐNG CP POST được sản xuất theo qui trình sinh học với nguồn thức ăn và chế phẩm vi sinh tốt […]

TÔM THẺ BỐ MẸ

Chúng tôi là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Chuyên sản xuất và cung cấp tôm sú giống chân đỏ, nguồn gốc tôm bố mẹ biển khơi & tôm thẻ chân trắng nguồn gốc bố mẹ CP Thái Lan, nguồn gốc bố mẹ SIS Hawaii nguồn gốc Mỹ… được đông đảo khách hàng tại TỈNH NINH THUẬN  và […]

Tôm sú chân đỏ . Biển khơi

Công ty TNHH Giống thuỷ sản CP POST tự tin là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực chuyên sản xuất và cung cấp tôm sú chân đỏ biển khơi tại Ninh Thuận Việt Nam “Chất lượng con giống tốt là mục tiêu mà Công ty đặt lên hàng đầu. Hơn ai hết chúng tôi […]

Tôm bố mẹ sú MOANA ( gốc Mỹ )

Moana là một Công ty cải tiến gen di truyền về tôm sú P.monodon, có trụ sở chính đóng ở Hawaii (Mỹ). Nhiệm vụ của Công ty là cung cấp cho ngành thủy sản tôm sú những giải pháp cần thiết cho các vấn đề hiện tại như truy xuất nguồn gốc, cung cấp nguyên […]