Phòng tảo tươi

Trong quá trình sản xuất tôm giống, thức ăn tươi có vai trò rất quan trọng quyết định đến chất lượng con giống nhất là trong các giai đoạn ấu trùng từ zoea 1 đến zoea 3, ấu trùng mysis. Để nuôi các giai đoạn ấu trùng tôm đạt tỉ lệ sống cao, khỏe mạnh phải cung cấp đủ nguồn thức ăn tươi như: Tảo tươi, artemia.

Tảo tươi Thalasiosira sp là một loại tảo silic nhập ngoại đang được sử dụng rộng rãi để làm thức ăn cho ấu trùng tôm trong các trại sản xuất giống tôm nhân tạo. Loài tảo này có nhiều đặc điểm ưu thế như: Kích thước phù hợp với cỡ miệng của ấu trùng tôm, có cấu tạo vỏ mỏng dễ tiêu hóa, có giá trị dinh dưỡng cao, các thành phần sinh hóa rất cần thiết cho động vật thủy sản sinh trưởng, phát triển, ngoài các chất dinh dưỡng như protein, lipid, cacbonhydrat, nhiều enzym tiêu hóa, trong tảo này còn chứa các a xít béo không no mạch dài với hàm lượng cao như Hufa, pufa…

Ngoài ra, tảo Thalasiosira sp còn có tốc độ sinh trưởng và khả năng thích ứng nhanh với môi trường nên dễ dàng ương nuôi, lưu trữ giống ở điều kiện nhân tạo.