Tag Archives: tôm thẻ chân trằng

Tôm giống thẻ

Công ty TNHH GIỐNG THỦY SẢN CP POST là một trong những đơn vị sản xuất giống tôm thẻ chân trắng (Lipopenaeus Vannamei) đạt chất lượng cao hàng đầu trong cả nước. TÔM THẺ GIỐNG CP POST được sản xuất theo qui trình sinh học với nguồn thức ăn và chế phẩm vi sinh tốt […]