Category Archives: tôm bố mẹ

Tôm bố mẹ sú MOANA ( gốc Mỹ )

Moana là một Công ty cải tiến gen di truyền về tôm sú P.monodon, có trụ sở chính đóng ở Hawaii (Mỹ). Nhiệm vụ của Công ty là cung cấp cho ngành thủy sản tôm sú những giải pháp cần thiết cho các vấn đề hiện tại như truy xuất nguồn gốc, cung cấp nguyên […]