Tag Archives: thẻ chân trắng

Kỷ thuật nuôi tôm bố mẹ thẻ chân trắng

Chế độ chăm sóc tôm bố mẹ được chú trọng thực hiện kỹ càng. Sau khi rời cảng hàng không Tân Sơn Nhất , tôm bố mẹ được đưa về trại sản xuất, nơi tôm bố mẹ được cho ăn một chế độ rất đặc biệt. Cho tôm ăn bằng thức ăn tươi sống chất […]