Tag Archives: nuôi ấu trùng

Xử lý nước và ương nuôi tôm giống vùng Nam bộ

Trong quy trình sản xuất tôm giống, kỹ thuật quản lý chăm sóc bể ương ấu trùng đóng vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành công hay thất bại trong sản xuất. 1. Xử lý các chất cặn bã hữu cơ và khử trùng Thuốc tím: (KMnO4) Dựa trên […]